INFORMATIEPLICHT

Informatieplicht: energie besparingsplicht

Op de grond van Wet milieubeheer-inrichting is een bedrijf of instelling, die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruikt, (equivalent verbruik) verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Als uitgangspunt heeft het RVO voor 19 bedrijfstakken een erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML) opgesteld. Met een stappenplan kunnen wij voor u nagaan of uw bedrijf informatie plichtig is.