NEN 2580

Exact inzicht in de oppervlakte van een (toekomstige) woning of kantoorpand is onmisbaar. Vanaf 1 september 2010 is het voor de makelaar verplicht om alle woon/gebruik oppervlaktes volgens de NEN 2580 meetinstructie te publiceren.

De NEN 2580 is opgesteld om op een eenduidige wijze de oppervlakte en de inhoud van een vastgoedobject te meten. De norm schrijft voor hoe de gebruiksoppervlakte bepaald moet worden. Zo zijn de woningen of kantoorpanden goed met elkaar te vergelijken. Tevens wordt er in de NEN 2580 bepaald welke ruimten of gebouwdelen wel of niet tot het totale oppervlakte gerekend mogen worden.

Veilig Vitaal Vastgoed werkt volgens de NEN 2580 norm en kan u een nauwkeurig meetrapport en meetcertificaat leveren.

Een meetrapport omvat

Een plattegrond per verdieping met daarop op aanvraag aangegeven:

  • BVO (bruto vloeroppervlakte)
-
  • GO (gebruiksoppervlakte)

  • NVO (Netto vloeroppervlakte)

  • VVO (Verhuurbaar vloeroppervlakte)
  • Overzicht van alle oppervlaktes per verdieping en per ruimte (in tabel)

  • Kadastrale kaart van het bouwwerk en gebied