NTA 8025

De huidige woning-APK volgens de NTA 8025 richt zich op alle installatietechniek in woningen en daarop aangesloten voorzieningen

Natuurlijk wilt u in uw woning veilig wonen. Soms is het dan verstandig om een woning -APK uit te laten voeren, zodat u weet waar verbeterpunten liggen en hoe veilig uw woning daadwerkelijk is. Na de NTA 8025 keuring krijgt u een rapport met daarin overzichtelijk de bevindingen en aanbevelingen weergegeven.

Aspecten van een veiligheidskeuring

  • Gasleiding (op lekkage, het systeem wordt volledig gecontroleerd op
drukverlies);
  • Aangesloten gastoestellen (op lekkage, het systeem wordt gecontroleerd op drukverlies);
  • Veiligheid meterkast en elektrasysteem waaronder ook b.v. de
wandcontactdozen.

Verschillende testen m.b.t. elektrasysteem zoals:

  • Testen aardlekschakelaars (afvaltijd en uitschakelstroom);
  • Isolatiemeting (is de bedrading goed in de woning);
  • Aardcircuitmeting (voldoet de aarding van het systeem).