NTA 8800

NTA 8800 is de nieuwe rekenmethode voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw, die van toepassing is op zowel bestaande bouw en nieuwbouw van woningen als de utiliteitsbouw.

De NTA 8800 richt zich meer op de Europese richtlijnen en per 1 januari 2021 vervangt deze nieuwe rekenmethode de huidige EPC- en EI rekenmethode.
Met de NTA 8800 wordt vastgesteld of er aan de eisen wordt voldaan die zijn opgenomen in wet en regelgeving (het huidige bouwbesluit) of gebouwen voldoen aan de BENG-eisen.

Voldoet uw vastgoed al aan de nieuwe eisen volgens de NTA 8800?